Privacy statement


Hexon BV respecteert de privacy van haar klanten en relaties en komt hierbij de wettelijke verplichtingen na die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; ook wel General Data Protection Regulation (GDPR)) daar aan stelt.

Middels deze beknopte privacyverklaring willen wij u graag helderheid en transparantie bieden over hoe Hexon met persoonsgegevens omgaat.

Gegevensverwerking

Gezien de aard van de diensten die Hexon verzorgt, bedient zij enkel zakelijke klanten. Overige relaties waarmee Hexon samenwerkt of een andersoortige relatie onderhoudt, zijn allen van zakelijke, niet-particuliere aard. De persoonsgegevens die in het kader hiervan worden verwerkt zijn enkel contactgegevens om vanuit deze zakelijke relatie met elkaar in contact te treden. Deze gegevens worden niet verstrekt en/of overgedragen aan derde partijen en worden enkel binnen Hexon BV opgeslagen en gebruikt.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Op grond van Artikel 13, lid 2, sub b, van de AVG heeft eenieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt het recht op inzage, rectificatie, wissing en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@hexon.cx.
Daarnaast heeft men het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) (Artikel 13, lid 2, sub d, van de AVG). Tevens kunnen dergelijke klachten gemeld worden aan privacy@hexon.cx.

Website
Op de website van Hexon BV (www.hexon.cx / www.hexon.nl) worden geen persoongegevens verwerkt. Middels Google Analytics worden wel geanonimiseerde bezoekersstatistieken gegenereerd. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en Google analytics kunt u respectievelijk terecht op http://www.google.com/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aanpassing Privacyverklaring
Hexon BV behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).